طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 663 نفر در طول زمان هفت روزه ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان علی آباد کتول با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کمالان نام نویسی کردند.

استاندار گلستان گفت: روح و باطن انتخابات نسبت به ظاهر آن برای ما ارجعیت دارد و همانطور که در گذشته ثابت کردیم، امانتدار خوبی برای مردم خواهیم بود.

همزمان با سراسر کشور، ثبت نام شورای اسلامی شهر و روستا آق قلا در هفتیمن روز انجام گرفت.

142 داوطلب کاندید شورای اسلامی شهرستان آق قلا در روز پایانی با حضور در فرمانداری این شهرستان به صورت رسمی ثبت نام کردند.

با پایان مهلت ثبت‌نام نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان گالیکش 495 نفر ثبت‌نام کردند.

طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گميشان در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 257 نفر در شهرستان ترکمن با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و گلدشت ثبت نام نهایی شده اند.

رییس ستاد انتخابات شهرستان کردکوی آمار تعداد ثبت نام کنندگان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای این شهرستان را اعلام کرد.

رییس ستاد انتخابات شهرستان رامیان از ثبت نام 143 نفر در پایان هفتمین روز و 569 نفر در مجموع هفت روز از ثبت نام انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.

طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان مراوه تپه در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 651 نفر در کل شهرستان مراوه تپه ثبت نام کردند.

طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان آزادشهر در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، ٥٠٧ نفر داوطلب حضور در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان آزادشهر شدند.

طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان ترکمن در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 249 نفر در شهرستان ترکمن با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و سیجوال ثبت نام نهایی شده اند.

برابر اعلام فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز در ایام هفت روزه ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 270 نفر در بندرگز نام نویسی کردند.

طبق اعلام فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان علی آباد کتول در ایام ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا، 663 نفر در علی آبادکتول ثبت نام کردند.

دبیر انتخابات شهرستان کلاله در دقایق پایانی ثبت نام از کاندیداهای شورای شهر و روستای شهرستان کلاله از ثبت نام 841نفر در شهرستان خبر داد.

رئیس ستاد انتخابات گنبدکاووس ازنام نویسی یک هزار و 345 نفر در حوزه شهری و روستایی گنبدکاووس خبر داد.

569 نفر کاندیدای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان مینودشت شدند.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای 72 روستای بخش مرکزی شهرستان کلاله شروع شد.

در ششمین روز ثبت‌نام از کاندیداهای شورای اسلامی شهر گالیکش، 6 نفر ثبت‌نام کردند تا تعداد کاندیدای ثبت‌نام‌شده تاکنون به 32 نفر برسد.

دبیر ستاد انتخابات شهرستان کردکوی از ثبت نام ۲۱۰ داوطلب تا پایان روز ششم در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای کردکوی خبرداد.

سید محسن کاظمی تعداد نهایی ثبت نام کنندگان در شهرستان گرگان تا ساعت 10:30 امروز 735 نفر خواند که از این بین 230 نفر در گرگان، جلین، سرخنکلاته و قرق بوده است و 550 نفر در روستاها ثبت نام کردند.