مرحله یک

برای سوژه پیشنهادی خود، یک عنوان انتخاب کنید.

آقا یا خانم سردبیر! در تحریریه یک رسانه «عنوان سوژه» اولین چیزی است که خبرنگاران شما به آن توجه می کنند. هرچه سوژه شما نوتر، جذابتر و عنوان آن کوتاه و گویاتر باشد، انگیزه خبرنگاران برای پیگیری آن بیشتر می‌شود. حتی ممکن است خبرنگار، همین عنوان پیشنهادی شما را برای تیتر گزارش یا گفتگوی خود انتخاب کند. تیتر یعنی همان‌چیزی که مردم برای اولین بار از این سوژه می‌بینند یا می‌شنوند. ممکن است سوژه شما ملی و حتی جهانی شود، پس در انتخاب آن دقت کنید.

عنوانی رو برای سوژه خود انتخاب کنید!

مرحله دوم

خبرنگاران شما این سوژه را از چه افراد، گروهها یا سازمانهایی باید پیگیری کنند؟

ممکن است مخاطب سوژه شما اداره کل یک وزارتخانه در استان محل سکونت شما، یک فرماندار، نماینده مجلس یا یک وزیر باشد. و یا سوژه شما حاوی پیشنهاد تصویب یا اصلاح یک قانون در شوراهای شهر و روستا یا مجلس شورای اسلامی باشد. هم‌چنین می تواند مطالبه برخورد نهادها و سازمان‌های نظارتی یا قوه قضائیه با یک تخلف، فساد یا ویژه‌خواری باشد. فراتر از همه این‌ها، سوژه شما می‌تواند درخواست همیاری از گروه‌های جهادی، بسیجی و مردمی برای حل مشکلی باشد که نهادهای دولتی از انجام آن ناتوانند.

نام فرد، سازمان، نهاد، وزارت‌خانه یا موسسه‌ای که سوژه شما به آن مربوط می شود را وارد کنید...
خبرنگاران، سوژه شما را در چه گستره ای پیگیری کنند.
نوع سوژه خود را مشخص نمایید.

مرحله سوم

شرح بیشتری درباره سوژه به خبرنگاران و مردم بدهید.

حالا وقت آن است که اطلاعات بیشتر و شرح دقیق‌تری از سوژه و اهمیت آن به خبرنگار خود بدهید. درباره اینکه حل این مشکل یا اصلاح آن چقدر می‌تواند به «بهبود وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از مردم» و یا «پیشرفت کشور » بیانجامد توضیح دهید. خبرنگاران فارس به این دست موضوعات اهمیت فوق‌العاده‌ای می دهند. یادتان باشد که در تحریریه شیشه‌ای نشسته‌اید و مردم هم نظاره‌گر سوژه‌های شما هستند. از طرفی برای پیگیری بیشتر و جدی‌تر سوژه شما توسط خبرنگاران فارس، نیاز به امضای بیشتر مردم پای سوژه پیشنهادیتان را دارید. بنابراین طوری توضیحات را بنویسید که سایرین را به سوژه شما علاقمند کند تا از آن حمایت کنند.

توضیحات خودتان را وارد کنید!

مرحله چهارم

شماره تلفن خود راو وارد کنید!

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.