دیروز عبدالله پوری حسینی ، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران تنها چند ساعت پس از احضار به سازمان بازرسی کل کشور و انتشار خبر استعفایش ، با دستور قضایی بازداشت شد.

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه موضوعاتی نظیر دوچرخه‌سواری بانوان در ملاء عام مورد رضایت امام زمان(عج) نیست.

مدیر کل زندانهای استان گلستان گفت :رسانه ها فضایی را ایجاد نکنند که مدیران نالایق و غیر دلسوز حمایت شوند و همچنان بر سر کار باشند و همه چیز را عادی جلوه دهند و رسانه ها باعث بقای شغلی اینگونه مدیران شوند .

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان گلستان با بیان اینکه جهادگران بسیجی سرمایه های اصلی کشور هستند ، افزود : رفع محرومیت و همچنین کمک به ترویج فرهنگ کار و تلاش با روحیه و نگاه جهادی گذرگاه امین عبور از بحرانها هستند.

آخرین مطالب