فرماندار کلاله به مسئولین ادارات شهرستان کلاله هشدار داد و گفت: کم کاری و بی نظمی از سوی مسئولین ادارات این شهرستان پذیرفته نمی شود.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان کلاله از مبتلا شدن 21 نفر به بیماری تب مالت طی هفت ماه از سال 93 خبر داد.

امام جمعه کلاله گفت : دشمن برای ضربه زدن به اسلام از هیچ اقدامی دریغ نمی کند و در حال حاضر با حیله های تصویری به جنگ اسلام آمده است.

فرماندار سابق کلاله گفت : در این نظام حتی اگر به عنوان یک کارگر جارو بدست هم باشم، باز هم خود را سرباز نظام می دانم.

فرماندار شهرستان کلاله از آغاز عملیات اجرایی ساخت حوزه علمیه در شهرستان کلاله در آینده نزدیک خبر داد.

بانوان ورزشکار شهرستان کلاله در مسابقات آمادگی جسمانی این شهرستان، آمادگی جسمانی خود را محک زدند.