خوش خدمتی به گنبدی ها ادامه دارد تا جایی که اینبار برای تکمیل این پروسه، بر روی مدیر باسابقه تامین اجتماعی شهرستان کلاله دست گذاشته شد.

دادستان شهرستان کلاله گفت: ریشه برخورد با بسیاری از معضلات فضای مجازی در خارج از دادگستری می باشد و این مهم نیازمند توجه ویژه دولتمردان است.

فرماندار کلاله گفت: طی یک ماه گذشته 28 مورد بازدید از بازار انجام شد که از این بین 11 مورد تخلف کشف و متخلفین به پرداخت جریمه نقدی جریمه شدند.

طی مانور "توان و اقتدار" پس از اقدام به گروگان گیری توسط گروگان گیران، پلیس ویژه وارد عمل شد و اقدام کنندگان دستگیر شدند.

وقتی یکی از اعضای تحریریه سایت کلاله خبر سخن از بخشداری مرکزی کلاله به میان آورد، با اعتراف تلخ فرماندار کلاله روبرو شد.

فرماندار کلاله گفت: در حال حاضر صدر درصد مردم شهرستان دارای برق و به ۹۰ درصد روستاها گازرسانی شده است.

ساکنان شهرک حر دهستان کنگر در شهرستان کلاله برای تردد از خیابان‌های این منطقه با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

فرماندار کلاله در خصوص وضعیت مدیریت شهری کلاله گفت: ضعف در مدیریت شهری کلاله می بینم.

فرماندار کلاله گفت: شهرک صنعتی جدید شهرستان کلاله در بخش پیشکمر با مساحت ۵۰۰ هکتار و با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان ایجاد می شود.

با حضور مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استان گلستان دو حزب سیاسی شهرستان کلاله با دریافت مجوز خود، به رسمیت شناخته شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله گفت: از ۶۳ مورد نمونه برداری مواد غذایی؛ ۵۳ مورد قابلیت مصرف انسانی داشت و در مورد ۱۰ نمونه برداری دیگر که در چرخه مصرف انسانی قرار نمی گرفت؛ اقدام قانونی انجام شد.

فرماندار مراوه تپه گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی در شهرستان مراوه تپه باعث رفع محرومیت این شهرستان خواهد شد.

فرماندار کلاله گفت: از اول بهمن عملیات اجرایی المان شهدای گمنام فراغی شروع و تا پایان سال؛ طراحی محوطه یادمان شهدای گمنام کلاله برای استفاده مذهبی و تفریحی شهروندان کلاله بازطراحی و توسط شهرداری اجرا می شود.

عمل جراجی زینب کوچولوی گلستانی با موفقیت در تهران انجام شد.

طی 8 ماه گذشته از سال 97، 15 مورد دوقلوزایی در مراوه تپه ثبت شده است.

کانال بتنی هدایت آب های سطحی روستای دهنه شهرستان کلاله که می تواند تاثیر بسزایی در زمان سیلاب ها داشته باشد، افتتاح و به بهره برداری رسید.

هادی سیاسی استان گلستان گفت: در سال ۸۸ خیلی از آن کسانی که مدعی پیروی از امام بودند، پشت به رهبری کردند و چهره نفاق آلود خود را آشکار کردند و آشکار شدن این چهره از جمله مزیت های اتفاقات سال ۸۸ بود.

فرمانده سپاه شهرستان کلاله گفت: فتنه ۸۸ یک دعوای خانوادگی نبود بلکه با بکارگیری بیش از ۱۴۰ دستورالعمل خارجی، براندازی نظام در دستور کار فتنه گران بود.

رئیس جهاد کشاورزی کلاله از تحویل پنج دستگاه کمباین نیوهلند به متقاضیان خرید این کمباین ها خبر داد.

مدیرکل فرودگاه های گلستان با تاکید بر اینکه فرودگاه کلاله دارای همه زیرساخت‌های لازم را برای برقراری پروازها دارد، گفت: تنها علت توقف پروازهای این فرودگاه استقبال کم‌مسافران بوده است.