نیلی از آفریقای جنوبی : من ایران را دوست دارم.

نیلی یک مسافر دوچرخه سوار است که صبح امروز با دوچرخه ی خود از مراوه تپه به سمت گرگان حرکت کرده و قرار است با گذشتن ازشهرهای گالیکش، مینودشت و دیگر شهرهای استان مسیر خود را ادامه دهد.

11 خانوار از 23 خانوار دارای دو کودک معلول مراوه ای، پایان کار خانه های خود را دریافت کرده اند.