گروه : گزارش تصویری
شماره : 69389
تاریخ : 1400-03-28 03:27
گزارش تصویری/ خسارت سیل به روستای قانجق شهرک گالیکش+ تصاویر سیل روز گذشته باعث خسارات به ابنیه و مزارع شالی روستای قانجق شهرک گالیکش شد.

به گزارش گلستان ما، سیل روز گذشته باعث خسارات به ابنیه و مزارع شالی روستای قانجق شهرک گالیکش شد.

انتهای پیام/