گروه : کلاله
شماره : 71658
تاریخ : 1400-03-28 03:39
در شعری حماسی: رجز خوانی دختر بسیجی ترکمن برای دشمنان انقلاب و نظام/ آقا، پیام شما را دریافت کردیم+ فیلم دختر بسیجی ترکمن در شعری با بیان اینکه جوانان پیام رهبری را دریافت کرده اند؛ برای دشمنان این انقلاب و نظام رجز خوانی کرد.

به گزارش گلستان ما، به مناسب هفته بسیج، دختر بسیجی ترکمن بخش پیشکمر شهرستان کلاله در شعری با بیان اینکه جوانان پیام رهبری را دریافت کرده اند؛ برای دشمنان این انقلاب و نظام رجز خوانی کرد.

انتهای پیام/