گروه : سیاسی
شماره : 73319
تاریخ : 1400-02-24 07:47
کشف ۴ تن میلگرد راهداری کلاله از یک آهن فروشی در آزادشهر موضوع میل گردهای مرجوعی از یک آهن فروشی در آزادشهر به کلاله و ارتباط آن با موضوع ساخت پلهای محور کلاله به مراوه تپه نیازمند توضیح اداره راهداری شهرستان و استان است.

به گزارش گلستان ما، چند روز پیش بود که خبر بازگشت حدود ۴ تن میله گرد متعلق به اداره راهداری شهرستان کلاله  سایت های محلی شرق گلستان منتشر شد.

هنوز مشخص نشده که این میله گردهای دولتی چگونه سر از یک آهن فروشی آنهم در یک شهرستان دیگر درآورده اند؟

برخی بر این ادعا هستند که این میله گردها با پروژه های پلهای ساخته شده در محور کلاله به مراوه تپه مرتبط هستند.

موضوع میل گردهای مرجوعی از یک آهن فروشی در آزادشهر به کلاله و ارتباط آن با موضوع ساخت پلهای محور کلاله به مراوه تپه نیازمند توضیح اداره راهداری شهرستان و استان است.

پلهای مورد اشاره توسط مجمع خیرین ساخته شده اند و طبق گفتگویی که خبرنگار ما با نصرت برزگر یکی از اعضای مجمع خیرین شهرستان کلاله داشت؛ وی اعلام کرد که اداره راهداری تنها کمکی که در ساخت این پلها داشته ، تحویل میله گرد برای ساخت بوده و همچنین این اداره برای یک پل علاوه بر میله گرد، باکسهای بتنی آن پل را که در آن میله گرد به کار رفته، نیز بر عهده داشته است.

با روشن شدن وضعیت طرف خیرین، حالا باید راهداری مشخص کند اولا چه نقشی در این پروژه ها داشته و موضوع میله گردهای استفاده شده در این پلها چیست و این پلها با میله گردهای مرجوعی از آزادشهر چه رابطه ای دارند؟

همچنین باید مشخص شود که این میله گردها کی از اداره راهداری خارج شده اند چرا که یک خبر حکایت از خروج مقدار زیادی میله گرد در آخرین روزهای ماه دی امسال می دهد که قاعدتا در این تاریخ، پلها ساخته شده و میله گردی هم دیگر مورد نیاز آنها نبوده است؟

این که در این پروژه های عمرانی یک توضیح لازم است و یا خدای نکرده یک فساد اقتصادی انجام شده نیازمند اطلاع رسانی به موقع راهداری می باشد و این سایت منتظر پاسخ مسئولین راهداری استان و شهرستان کلاله می باشد.

انتهای پیام/رضا جامی