گروه : سیاسی
شماره : 71673
تاریخ : 1400-04-01 08:50
رئیس جدید ثبت احوال رامیان معرفی شد مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید اداره ثبت احوال شهرستان رامیان در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش گلستان ما، روز گذشته و با حضور صادقلو فرماندار شهرستان رامیان و حمید رضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان، مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید اداره ثبت احوال شهرستان رامیان برگزار شد.

در پایان این مراسم از زحمات ملک دار تقدیر و یارمرادی بعنوان رئیس جدید اداره ثبت احوال شهرستان رامیان معرفی شد.

انتهای پیام/