1399-04-08 14:21
1380
0
69195

نگاه فامیل سالارانه داشتن در سازمان جز ضربه زدن به انگیزه های کارمندان و نارضایتی حاصل از این کارهای ناپسند فقط فقط به مردم و انقلاب ضربه خواهد زد ، لذا چرا مهندس نصیری اقدامی در جهت رفع این گونه رفت...

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.