گروه : گزارش تصویری
شماره : 65367
تاریخ : 1399-01-22 06:00
شرق گلستان غرق در عزا و ماتم است؛ گزارش تصویری/ تاسوعای حسینی در شهرستان کلاله دسته های عزاداری شهرستان کلاله برخی در سطح شهر و برخی در تپه نورالشهدای شهر کلاله به عزاداری پرداختند.

به گزارش گلستان ما، مردم عزادار شهرستان کلاله با دسته روی در سطح شهر و تپه نورالشهدای شهرستان کلاله به عزاداری پرداختند.

اهل تسنن شهرستان کلاله نیز با حضور در کنار دسته های عزاداری و برخی نیز با بستن پارچه به علم، حب خود به اهل بیت را نشان دادند.

IMG_0604.JPG

IMG_0638.jpg

IMG_0648.jpg

IMG_0655.jpg

IMG_0665.jpg

IMG_0669.jpg

IMG_0674.jpg

IMG_0677.jpg

IMG_0692.jpg

IMG_0698.jpg

IMG_0701.jpg

IMG_0706.jpg

IMG_0712.jpg

IMG_0714.jpg

IMG_0719.jpg

IMG_0721.jpg

IMG_0723.jpg

IMG_0729.jpg

IMG_0734.jpg

IMG_0745.jpg

IMG_0748.jpg

IMG_0752.jpg

IMG_0754.jpg

IMG_0758.jpg

IMG_0760.jpg

IMG_0762.jpg

IMG_0764.jpg

IMG_0766.jpg

IMG_0771.jpg

IMG_0777.jpg

IMG_0781.jpg

IMG_0785.jpg

IMG_0793.jpg

IMG_0799.jpg

IMG_0802.jpg

IMG_0806.jpg

IMG_0807.jpg

IMG_0811.jpg

IMG_0813.jpg

IMG_0816.jpg

IMG_0818.jpg

IMG_0819.jpg

IMG_0826.jpg

IMG_0834.jpg

IMG_0840.jpg

IMG_0843.jpg

IMG_0845.jpg

IMG_0853.jpg

IMG_0860.jpg

IMG_0862.jpg

IMG_0866.jpg

IMG_0869.jpg

IMG_0879.jpg

IMG_0887.jpg

IMG_0888.jpg

IMG_0891.jpg

IMG_0904.jpg

IMG_0906.jpg

IMG_0910.jpg

IMG_0913.jpg

IMG_0916.jpg

IMG_0920.jpg

IMG_0922.jpg

IMG_0926.jpg

IMG_0928.jpg

IMG_0929.jpg

IMG_0931.jpg

IMG_0940.jpg

IMG_0944.jpg

IMG_0948.jpg

IMG_0951.jpg

IMG_0953.jpg

IMG_0955.jpg

IMG_0958.jpg

IMG_0961.jpg

IMG_0962.jpg

IMG_0965.jpg

IMG_0966.jpg

IMG_0969.jpg

IMG_0977.jpg

IMG_0982.jpg

IMG_0986.jpg

IMG_0989.jpg

IMG_0991.jpg

IMG_0992.jpg

انتهای پیام/