گروه : گزارش تصویری
شماره : 71402
تاریخ : 1399-10-27 02:26
ستکبارستزی به سبک کرونایی؛ رژه خودرویی ادارات و نهادهای علی آبادکتول در روز استکبار ستیزی+ تصاویر رژه خودرویی به مناسبت روز ملی استکبار ستزی در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

به گزارش گلستان ما، رژه خودرویی ادارات و نهادهای علی آباد کتول به جای راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهان این شهرستان برگزار شد.

این تغییر برنامه به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام شد.

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

rejeh2

خبرنگار: نرگس تجری

انتهای پیام/