گروه : گزارش تصویری
شماره : 68673
تاریخ : 1399-09-14 09:22
گزارش تصویری ؛ بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان از سایت گلستان ما عیسی بابایی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان ظهر امروز یکشنبه از سایت گلستان ما و مرکز نیکوکاری گلستان ما بازدید کرد .

انتهای پیام /