گروه : گرگان
شماره : 70474
تاریخ : 1399-09-08 04:46
با حکم شهردار گرگان : مدیر عامل سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان منصوب شد با حکم دکتر دادبود شهردار گرگان مقداد صادقیان به عنوان مدیر عامل جدید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان منصوب شد.

به گزارش گلستان ما ؛ طی حکمی که روز گذشته منتشر شد مقداد صادقیان به عنوان مدیر عامل جدید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان منصوب شده است .

این حکم از طرف دکتر دادبود شهردار گرگان صادر شده و بر این اساس صادقیان جایگزین حسن افروشه در این سمت شده است .

همچنین افروشه به عنوان رییس سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری گرگان انتخاب شده است .

مقداد صادقیان دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی بوده و پیش از این رئیس اداره سیما و منظر شهرداری گرگان بوده است .

گفتنی است این سازمان متولی امورات فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهر گرگان است که حمایت و تقویت تیم بسکتبال شهرداری گرگان و حمایت از ایجاد خانه فرهنگ ها از جمله اقدامات مهم این سازمان بوده است .

انتهای پیام /