گروه : گالیکش
شماره : 64928
تاریخ : 1399-10-29 22:27
در جلسه هیئت تطبیق شهرستان گالیکش؛ عدم احراز سکونت شهردار گالیکش در محل خدمت رد شد جلسه هیئت تطبیق شهرستان گالیکش با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضای این هیئت در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، در این جلسه مصوبات واصله از شوراهای اسلامی از حیث تطابق با قوانین و مقررات موضوعه موردبحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه موضوع عدم احراز سکونت شهردار گالیکش در محل خدمت نیز موردبحث قرار گرفت که پس از بررسی، این مصوبه شورا رد شد.

شایان‌ذکر است هفته گذشته پس از رد طرح استیضاح شهردار گالیکش با سه رأی موافق و دو رأی مخالف؛ موافقین طرح استیضاح ( اله یار خسروی، برات آشور فارسیانی و موسی پارسان ) موضوع عدم احراز سکونت شهرداری گالیکش در این شهر را مطرح کردند که این طرح عبور شهردار نیز رد شد.

انتهاي پيام/