گروه : کلاله
شماره : 67499
تاریخ : 1399-06-29 23:37
رئیس فرودگاه کلاله: پروژه دیواره کشی فرودگاه کلاله آغاز شد+ تصاویر رئیس فرودگاه قدس کلاله گفت: کار ساخت دیوار اطراف فرودگاه آغاز شده و این پروژه تا یک سال ادامه خواهد داشت.

به گزارش گلستان ما، فرودگاه قدس کلاله از قدیمی ترین فرودگاههای شمال کشور است که تا کنون تجربه 6 بار افتتاح را داشته است.

تازه ترین خبر منتشر شده در خصوص فعالیت این فرودگاه مربوط به گفتگو خبرنگار ما با استاندار گلستان است که وی از آغاز پروازها توسط بخش خصوصی خبر داده بود(جلسه شورای اداری مراوه تپه).

در راستای پروژه های تکمیلی فرودگاهها، کار ساخت دیوار اطراف فرودگاه  کلاله (حدود 12 کیلومتر) قرار بود آغاز شود.

در همین خصوص با مهدی جمشیدی رئیس فرودگاه قدس کلاله گفتگو کردیم و وی اظهار داشت: کار دیوار کشی دور فرودگاه به طول 12 کیلومتر، آغاز شده است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 300 متر دیوار بتنی اطراف  فرودگاه کار شده و این پروژه به مدت یکسال ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/