گروه : کلاله
شماره : 69364
تاریخ : 1399-12-12 23:18
پیش از ظهر امروز در فرمانداری کلاله؛ تفاهم نامه ایمن سازی جاده کلاله به مراوه تپه امضا شد تفاهم نامه اجرای تعریض و ایمن سازی نقاط پر حادثه جاده کلاله به مراوه تپه با مشارکت خیرین سلامت، مدیر کل راهداری استان و فرماندار کلاله امضا شد.

به گزارش گلستان ما، پس از چند نشست مقدماتی با حضور فرماندار کلاله، خیرین سلامت، مدیر کل راهداری و استاندار گلستان در گرگان، تفاهم نامه تعریض و ایمن سازی نقاط پرتصادف جاده کلاله به مراوه تپه به صورت مشارکتی، توسط روحی رئیس خیرین سلامت کلاله و بیانی فرماندار شهرستان با میقانی مدیرکل راهداری به امضا رسید.

در این جلسه مقرر شد تا در فاز اول کار، براساس نقشه مطالعه شده نقطه پر تصادف دهنه به عنوان پایلوت و الگوی کار، ایمن سازی و تعریض شود.

انتهای پیام/