گروه : کردکوی
شماره : 69689
تاریخ : 1399-12-16 03:14
تیراندازی به سمت مغازه ای در کردکوی توسط اراذل و اوباش حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ امشب تعدادی جوان که سر و صورت خود را پوشانده بودند، به سمت مغازه ای در خیابان ولیعصر کردکوی تیراندازی کردند.

به گزارش گلستان ما، حوالی ساعت ۲۱ و ۳۰ امشب تعدادی جوان که سر و صورت خود را پوشانده بودند، به سمت مغازه ای در خیابان ولیعصر کردکوی تیراندازی کردند.

سال گذشته نیز حادثه ای مشابه همین در خیابان جنگل رخ داد؛  حال پس از گذشت کمتر از یک سال دوباره تعدادی اراذل و اوباش مرتکب چنین جرمی شدند.آیا بخاطر ضعف دستگاههای امنیتی و انتظامی شهرستان کردکوی است که چند تا اراذل و اوباش به خود اجازه می دهند آن هم در زمان پرتردد در خیابانی پرتردد به سوی مغازه ای شلیک کنند؟
اگر شهروندی در این گستاخی، مجروح و یا فوت میشد، چه کسی پاسخگو بود؟

انتهای پیام/