گروه : پیشنهاد ما
شماره : 68669
تاریخ : 1399-06-29 06:28
نقدی بر مصاحبه اخیر مریم قرآنی ؛ ادعاهای مدیر مسئول روزنامه گلشن مهر و چند سوال ! ادعا کردید رسانه های استان در هفته هزار کلمه تولیدی قابل اعتنا هم منتشر نمی کنند ، اگر منظورتان رسانه های مکتوب باشد حرفتان درست است ، اما اگر خبرگزاری ها و سایت ها را هم رسانه بدانیم قطعا ادعای شما نادرست خواهد بود.

به گزارش گلستان ما ؛ مریم قرآنی مدیر مسئول گلشن مهر در گفت و گو با ایرنا گفت :

** اهالی رسانه در گلستان در مجموعه ای از کلاف سردرگمی زندگی می کنند که همگان در آن مقصرند ، بخشی خود خبرنگاران باعث آن هستند ، بخشی مدیران ارشد استان و بخشی مدیران میانی و روابط عمومی ها در به وجود آمدن چنین وضعیتی دخیل هستند.

** استانی که اکنون حتی یک نهاد مدنی غیر دولتی در عرصه مطبوعات ندارد و رسانه هایش در هفته هزار کلمه تولیدی قابل اعتنا منتشر نمی کنند اما در صف اول دریافت یارانه ها و آگهی های دولتی هستند چگونه می توانند به فکر کیفی سازی نشریات خود باشند.

** در یک سال اخیر که گلشن مهر از قالب انتشار سه روز در هفته به روزنامه تبدیل شده، با همه تنگناهای اقتصادی از تولید محتوا غافل نشده و نیمی از مطالب روزانه را با کمک تیم حرفه ای، جوان و خلاق خود تولید می کنیم.

** انتشار منظم گفتگو ، یادداشت و ستون یادداشت اول با پرداختن به موضوعات روز استان، گوشه ای از تلاش روزانه گلشن مهر است اما متاسفانه بسیاری از آن ها از دیدن مدیران گلستانی پنهان مانده و به آن توجه نمی کنند.

ضمن تبریک به مناسبت انتشار 2 هزارمین شماره این نشریه چند سوال از خانم قرآنی مدیر مسئول این نشریه داریم ؛

1) آغاز این کلاف سردرگم کجا و توسط چه کسانی بود ؟ جز اینکه در سال 76 با استان شدن گلستان دوستان شما به راه اندازی مطبوعات و تشکل های صنفی این حوزه روی آوردند و در ادامه با سیاسی کردن این تشکل ها نظیر خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران و دعوت زا مهمانان حاشیه دار نظیر شمس الواعظین و ... این کلاف را سردرگم کردند !

2) مدعی شدید استان گلستان نهاد مدنی غیردولتی در زمینه مطبوعات ندارد ، پس خانه مطبوعات با 167 عضو شامل خبرنگار ، مدیر مسئول ، صفحه آرا و عکاس و ... چیست ؟

3) ادعا کردید رسانه های استان در هفته هزار کلمه تولیدی قابل اعتنا هم منتشر نمی کنند ، اگر منظورتان رسانه های مکتوب باشد حرفتان درست است ، ما هم قبول داریم اما اگر خبرگزاری ها و سایت ها را هم رسانه بدانیم قطعا ادعای شما نادرست خواهد بود چون حجم تولید اطلاعات و اخبار در رسانه های الکترونیک فوق العاده زیاد است .

4) ادعا کردید رسانه های استان در صف اول یارانه ها و اگهی های دولتی هستند ، خب این بخشی به دلیل بنیه ضعیف اقتصادی این رسانه ها و بخشی به دلیل کمبود صنایع ثروتمند و تبلیغ کننده در استان بوده و بخشی نیز به دلیل اینست که در دولت و ارشاد استان ارتباط ندارند که مثلا معاون وزیر به دفتر آنها رفت و امد کند یا مدیر کل ارشاد با انها ارتباط نزدیک داشته باشد .

5) از تنگناهای اقتصادی سخن راندید اما به نظر ما حداقل گلشن مهر نباید در دولت تدبیر و امید از تنگناهای اقتصادی ناله کند ، اگر امکان دارد بفرمایید میزان دریافت آگهی های دولتی ، ثبتی ، یارانه و کمک هایی که از دولت تدبیر و امید توسط گلشن مهر دریافت شده را شفاف به مردم استان گلستان اعلام کنید .

6) گفتید که بسیاری از مطالب و یادداشتهایتان با اولویت موضوعات روز استان بوده اما از دید مدیران پنهان مانده شاید شما در اولویت گذاری موضوعات اشتباه کردید و یا اینکه نتوانستید منظور رسانی کنید و یااینکه مدیران ما اصلا روزنامه نمی خوانند !

در پایان باز هم انتشار منظم و پویای تنها روزنامه استان را به شما تبریک می گوییم و در خصوص نقدهای وارد شده نیز آماده انتشار توضیحات شما هستیم .

انتهای پیام /