گروه : مینودشت
شماره : 65390
تاریخ : 1399-04-22 20:10
مدیر آموزش و پرورش مینودشت: مدرسه استثنایی برای دانش آموزان شرق گلستان ساخته می شود مدیر آموزش و پرورش مینودشت گفت: به همت خیرین مدرسه ساز ، با کلنک زنی مدرسه استثنایی در مینودشت ، آموزشگاه  6کلاسه کوشا ساخته می وشد.

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاس بیست؛  امیرکوهی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بااعتباراولیه 7 میلیارریال توسط دوخیربه نام های خانم چهارسوقی وآقای مستوفی ازخیرین خارج استان کلنگ احداث مدرسه 6کلاسه استثنایی کوشا در نیمه دوم شهریورماه به زمین خورد که ساخت آن بزودی آغازخواهدشد .

وی افزود: پیش بینی می شوداین مدرسه مهرماه سال 99به بهره برداری برسد .

کوهی ضمن قدردانی ازخیرین مدرسه ساز وارائه گزارشی ازوضعیت فیزیکی مدارس شهرستان تصریح کرد::معتقدم امروزخیرین بایدمدرسه سازی رادراولویت کارهای خیرخودقراردهند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمدارس شهرستان وضعیت وفضای مناسبی برای کلاس ندارند و ما امیدواریم به همت خیرین بتوانیم بهترین وضعیت رابرای دانش آموزان ایجادکنیم .

مدیرآموزش وپرورش مینودشت خاطرنشان کرد: این مدرسه تنهامتعلق به شهرستان مینودشت نیست وباتوجه به این که درشهرستان های اطراف مدرسه استثنایی وجودندارد دانش آموزان شهرهای دیگر رانیزتحت پوشش دارد.

انتهای پیام/