گروه : مطالب ویژه
شماره : 66481
تاریخ : 1399-06-30 01:22
مستند وصال گل یازدهم به روایت آیت الله حسینی گرگانی؛ پیشینه تاریخی ورود امام حسن عسکری (ع) به گرگان وصال گل یازدهم عنوان مستندی درباره تشریف فرمایی یازدهمین امام و حجت خدا بر آسمانیان و زمینیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به شهر گرگان به روایت آیت الله سید میرتقی حسینی گرگانی می باشد.

وصال گل یازدهم عنوان مستندی است درباره تشریف فرمایی یازدهمین امام و حجت خدا بر آسمانیان و زمینیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به شهر گرگان در منزل ابوشریف جعفر جرجانی که هماکنون منزل ایشان در دارالمؤمنین گرگان به نام مسجد و قدمگاه امام حسن عسکری منشاء خدمات و برکات است.

این مستند دربردارنده سخنان آیت الله سید میرتقی حسینی گرگانی است که از سیمای اسلامی پخش شد.

انتهاي پيام/