گروه : مطالب ویژه
شماره : 66232
تاریخ : 1399-12-14 15:18
شو حراست دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از گاف بازداشت خبرنگار قرار است فردا جشن شش هزارمین عمل قلب باز بیمارستان امیرالمومنین کردکوی با صحنه گردانی مسوول حراست دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این شهرستان برگزار شود.

به گزارش گلستان ما،  قرار است فردا جشن شش هزارمین عمل قلب باز بیمارستان امیرالمومنین کردکوی در این شهرستان برگزار شود.

صحنه گردان این جشن حمید رستمانی مسوول حراست دانشگاه علوم پزشکی گلستان است که گفته می شود دکتر عظیمی نیز وی را در این مسیر همراهی می کند.

دعوتنامه مراسم نیز به امضا حجت الاسلام شاعری امام جمعه سابق این شهرستان رسیده و دکتر حق شناس استاندار گلستان نیز در این مراسم دعوت می باشد. 

گفته می شود بانیان این مراسم انگیزه های مختلفی را در سر دارند از جمله اینکه دکتر عظیمی از کاندیداهای احتمالی أین شهرستان در انتخابات آتی بوده و برخی نیز گفته اند رستمانی به دنبال اینست که عظیمی را به جای نعیمی در معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیاورد. 

قصد بانیان هر چه که باشد ، این شو تبلیغاتی بعد از گاف حراست دانشگاه در بازداشت خبرنگار روزنامه همشهری و غیبت مسوول حراست و سپردن امور به دست کارشناس حراست و حواشی فراوانی که ایجاد شد ، از بار گناهان مسوول حراست نمی کاهد .

انتهای پیام/