گروه : مطالب ویژه
شماره : 68738
تاریخ : 1399-09-14 07:51
گزارش ویدیویی مردمی؛ جوانان تربیت یافته در مکتب حاج قاسم فلسطین را آزاد خواهند کرد/ سکوت در برابر ظلم رژیم صهیونیستی دور از انسانیت است به بهانه روز قدس به میان مردم شهر گرگان آمدیم تا نظراتشان را در مورد جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و کودک کش اسرائیل در این همه سال اشغالگری کشور مسلمان فلسطین جویا شویم.