گروه : فیلم
شماره : 67470
تاریخ : 1399-07-01 12:19
فیلم/ ارتباط روح الله زم با ساغر کسرایی به روایت مستند ترور مستند جدید «شبکه ترور» با موضوع ارتباط روح‌الله زم با ساغر کسرایی را ببینید.

به گزارش گلستان ما، مستند جدید «شبکه ترور» با موضوع ارتباط روح‌الله زم با ساغر کسرایی را ببینید.

انتهاي پيام/