گروه : فیلم
شماره : 67911
تاریخ : 1399-01-19 15:23
رییس کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس روتردام هلند: ایران مثل کشتی نوح است هر کسی بر آن سوار شود نجات خواهد یافت «طناز بحری»، رییس کلینیک هماتولوژی بیمارستان آراسموس روتردام هلند: ایران امروز مثل کشتی نوح است، هر کس بر آن سوار شود نجات خواهد یافت...
انتهای پیام/