گروه : فیلم
شماره : 68715
تاریخ : 1399-07-01 07:49
انیمیشن/ آزادی قدس نزدیک است انیمیشن زیبای «آزادی قدس نزدیک است» کاری از بنیاد فرهنگی روایت فتح و به مناسبت روز جهانی قدس منتشر شد.
انتهای پیام/