گروه : فیلم
شماره : 71629
تاریخ : 1399-11-09 16:24
فیلم/ اقدامات بیناد مسکن در ساخت منزل محرومین آزادشهر و رامیان+ فیلم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه ازادشهر و رامیان در تامین مسکن محرومین اقدامات گسترده ای انجام داد.

به گزارش گلستان ما، در سال جاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه ازادشهر و رامیان در تامین مسکن محرومین اقدامات گسترده ای انجام داد.

انتهای پیام/