گروه : فیلم
شماره : 71638
تاریخ : 1399-11-09 15:39
فیلم/ استقبال کشاورزان آزادشهری از دستگاه کاشت مستقیم محصولات پائیزه+ فیلم این دستگاه باعث کاهش هزینه، وقت و خسارت به بافت خاکی زمین می شود.

به گزارش گلستان ما، دستگاه جدید کاشت محصولات پاییزه باعث کاهش هزینه، وقت و خسارت به بافت خاکی زمین می شود و این موجب استقبال کشاورزان آزادشهر از آن شده است.

انتهای پیام/