گروه : عکس
شماره : 63429
تاریخ : 1399-03-13 18:22
اینجا علی آباد کتول تماشایی است؛ تصاویر/ نگین گلستان در قاب دوربین یک خلبان در این بخش مخاطبان همیشه همراه زرین نامه در به تماشای تصاویر هوایی از شهرستان علی آباد کتول دعوت می کنیم که توسط خلبان پاراگرایدر احمدرضا خسروی تهیه شده است.

aliabadkatool1

aliabadkatool1

aliabadkatool1

aliabadkatool1

aliabadkatool1

aliabadkatool1

aliabadkatool1

عکس: احمدرضا خسروی

انتهای پیام/