گروه : عکس
شماره : 61676
تاریخ : 1399-11-01 13:36
در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان گلستان انجام شد؛ تصاویر/ مشارکت نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در جشن نیکوکاری آیت الله عبدالهادی حسینی شاهرودی، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در دیدار با اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با قدردانی از خدمات چهل ساله این نهاد به نیازمندان و محرومان جامعه، در جشن نیکوکاری نیز کمک کرد.

انتهاي پيام/