گروه : رامیان
شماره : 67508
تاریخ : 1399-07-02 05:53
لیست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده حوزه رامیان و آزادشهر شورای نگهبان پس از بررسی شکایات افراد رد صلاحیتی یا عدم احرازی احراز شده، لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر را به فرمانداری های این شهرستانها ارسال کرد.

به گزارش گلستان ما، لیست نهايي و قطعي ۲۲ نفره کاندیداهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرستانهای رامیان و آزادشهر و بخش هاي فندرسك و چشمه ساران به شرح ذیل می باشد:

۱_ ایوب منصوری ( فرزند قربانعلی) 
۲_ علیرضا ابراهیمی
۳_رمضان کیخا 
۴_غلامعلی کوهساری
۵_جواد میرعرب رضی
۶_سید مهدی حسینی
۷_جواد خواجه تراب
۸_امید محمودی
۹_ایوب منصوری رضی (وکیل) فرزند عبدالحسین
۱۰_حسین سارانی
۱۱_مهدی عمرانی
۱۲_حسین محمد زاده
۱۳_شهربانو کوهساری
۱۴_نادر قائمی نژاد
۱۵_عبدالعزیز خان محمدی
۱۶_علیرضا نوروزی
۱۷_کبری غفاری
۱۸_محمد رضا کوهنشین
۱۹_ رسول بامری
۲۰_ حمید سارونی
۲۱_سید اصغر حسینی خان ببین( انتقالی از حوزه انتخابیه استان قم)
۲۲_ رضا صابری ( انتقالی از استان تهران )

انتهای پیام/