گروه : اخبار داخلی
شماره : 69314
تاریخ : 1399-12-10 03:34
در جلسه هیات دولت؛ روحانی: مجالس عروسی و عزا تا اطلاع ثانوی تعطیل/ اماکن متخلف پلمب می شوند رئیس جمهور در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: مجالس عروسی و عزا تا اطلاع ثانوی تعطیل است و وزارت بهداشت اختیار دارد؛ اگر اصول بهداشتی رعایت نشود آن مکان تعطیل و یا پلمب شود.

به گزارش گلستان ما، رئیس جمهور در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت تصریح کرد: مجالس عروسی و عزا تا اطلاع ثانوی تعطیل است و وزارت بهداشت اختیار دارد؛ اگر اصول بهداشتی رعایت نشود آن مکان تعطیل و یا پلمب شود.