گروه : اجتماعی
شماره : 67006
تاریخ : 1399-12-14 15:40
شامگاه گذشته برگزار شد : گزارش تصویری / مجمع بزرگ نیروهای انقلابی استان گلستان / انتخاب هشت گزینه جریان انقلاب مجمع نیروهای انقلابی گرگان شامگاه گذشته برگزار و هشت گزینه جریان انقلاب از طریق انتخابات با حضور بیش از 800 نفر انتخاب شدند .

عکس ها از  : جواد عموزاد

انتهای پیام /