گروه : اجتماعی
شماره : 71093
تاریخ : 1399-10-27 17:50
فیلم/ هجوم مردم برای صید ماهی + فیلم مردم برای صید ماهی به ورودی سدهای گلستان هجوم آوردند.

به گزارش گلستان ما، مردم برای صید ماهی به ورودی سدهای گلستان هجوم آوردند.

انتهای پیام/