گروه : اجتماعی
شماره : 68746
تاریخ : 1399-04-21 13:20
مجموعه بازی چالشی و هیجان انگیز "قُدسنا" این بازی شامل مراحل پرسش و پاسخ، پازل، نبرد تانک ها، پیداکردن اشیای گمشده و … می باشد که در پایان هر چالش موفق به دریافت مدال می شوید.

به گزارش گلستان ما، این بازی شامل مراحل پرسش و پاسخ، پازل، نبرد تانک ها، پیداکردن اشیای گمشده و … می باشد که در پایان هر چالش موفق به دریافت مدال می شوید.

مجموعه بازی چالشی و هیجان انگیز

اپلیکیشن پرسش و پاسخ مطالعاتی “صامد”

 انقلاب اسلامی و آزادی قدس

 انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامی و استکبارستیزی

اطلاعات خود را محک بزنید.

راي مشاهده و استفاده از بازي ها و اپليكيشن هاي متنوع مراكز متناي سازمان فضاي مجازي بسيج در سراسر كشور به این اینجا مراجعه كنيد.

انتهای پیام/