گروه : اجتماعی
شماره : 64966
تاریخ : 1399-03-16 04:33
طوفان توییتری گلستانی ها علیه ویلاسازی های غیرقانونی در روستای زیارت کاربران گلستانی در شبکه اجتماعی توییتر نسبت به فساد وجنگل خواری در روستای زیارت واکنش نشان دادند.

به گزارش گلستان ما به نقل از گلستان ۲۴؛ کاربران توییتری استان گلستان در واکنش به تغییر کاربری  ها در روستای زیارت و فساد موجود در بحث زمین خواری توانستند با بیش از هزار توییت هشتگ “روستای زیارت” را جزو ۱۵ هشتگ برتر کشور قرار دهند.

در ادامه، بخشی از این  توییت ها را مشاهده می کنید.

photo_2019-08-15_10-32-22

photo_2019-08-15_10-32-19

photo_2019-08-15_10-32-13

photo_2019-08-15_10-31-56

photo_2019-08-15_10-32-41

photo_2019-08-15_10-32-39

photo_2019-08-15_10-32-37

photo_2019-08-15_10-32-33

photo_2019-08-15_10-32-30

photo_2019-08-15_10-32-28

photo_2019-08-15_10-32-57

photo_2019-08-15_10-32-54

photo_2019-08-15_10-32-52

photo_2019-08-15_10-32-49

photo_2019-08-15_10-32-47

photo_2019-08-15_10-32-44

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

عملیات

انتهای پیام/