گروه : اجتماعی
شماره : 71847
تاریخ : 1399-12-16 01:37
فیلم/ توصیه علمای اهل سنت به رعایت پروتکل های بهداشتی+ فیلم با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان گلستان، علمای اهل سنت مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی دعوت کردند.

به گزارش گلستان ما، با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان گلستان، علمای اهل سنت مردم را به رعایت پروتکل های بهداشتی دعوت کردند.

انتهای پیام/