گروه : اجتماعی
شماره : 68675
تاریخ : 1399-04-24 17:17
گلستان ما بررسی می کند : اما و اگر های کرونا گرفتن رئیس شبکه بهداشت آق قلا ظهر امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد که خانم ایگدری رئیس شبکه بهداشت آق قلا بیماری کرونا دارد و با این حال وی در محل کار رفت و امد دارد

به گزارش گلستان ما ؛ ظهر امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد که خانم ایگدری رئیس شبکه بهداشت آق قلا بیماری کرونا دارد و با این حال وی در محل کار رفت و امد دارد و ملاحظات و استانداردهای بهداشتی را نیز رعایت نمی کند.

این موضوع از سوی تعدادی از شهروندان آق قلایی و یکی از فعالین رسانه ای این شهرستان به دستمان رسید و ما نیز بخاطر اهمیت و حساسیت موضوع و سلامت مردم پیگیری این قضیه شدیم.

خبرنگار گلستان ما در تماس با یکی از مدیران روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان این موضوع را جویا شد.

علی متکی در پاسخ گفت :

خانم ایگدری دو هفته پیش آزمایش داده و کرونا وی مثبت بوده اما بعضی وقتها آزمایش مثبت می شود ولی علائم ندارد.

همچنین سی تی اسکن وی نیز منفی شد وآنتی بادی هم مشکلی نداشت و تمام آزمایشات لازم را هم انجام داده و در حال حاضر با رعایت مسائل و نکات بهداشتی در محل کار حاضر می شود .

انتهای پیام /