همزمان با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان جهادگران جوان به یاری محرومان شتافتند.

به گزارش گلستان ما به نقل از دانشجو سلام؛ این جوانان با حضور در محله الغدیر گرگان به ساخت مسکن محرومین پرداختند نشان دادند درس ایثار و گذشت را خوب از امام شهیدشان فراگرفتند.

1111196

2222296

3333396

6666696

7777796

44444496

55555596

انتهای پیام/