شب گذشته عزارداری متمرکز شهرستان گالیکش برگزار شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، شب گذشته در تقاطع خیابان گلزار شهدا شهر گالیکش عزاداری متمرکز هیئات مذهبی شهرستان گالیکش برگزار شد.

بخشهایی از این آیین مذهبی توسط سیمای مرکز گلستان به طور مستقیم به روی آنتن رفت.

تصاویر ذیل توسط مخاطبین نیلکوه ارسال شده است.

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

nilkooh2681 1

انتهای پیام/