رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله از معدوم سازی 150 قلیان در شهرستان کلاله خبر داد.

به گزارش گلستان ما، علی ساورعلیا در گفتگو با خبرنگار کلاله خبر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 150 قلیان در سطح شهرستان جمع آوری شد، گفت: صبح امروز و در حضور مسئولین این شهرستان، این 150 قلیان معدوم سازی شد.

وی افزود: این تعداد قلیان از 7 امکنه غیر مجاز جمع آوری شد و در راستای مبارزه با افزایش دخانیات، پس از پلمپ امکنه، سه نفر نیز به مراجع قضایی معرفی شدند

وی با پرداختن به مضرات استعمال دخانیات برای افراد، تاکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع با همکاری نیروهای انتظامی و مسئولین مرتبط با صاحبان چنین اماکنی پس از معرفی به مراجع قضایی، برابر قانون برخورد می شود.