رونق تولید یک مسئله چند بعدی است، که بخشی از آن جامعه هدف بعنوان انتخاب کننده ها هستند. جامعه انتخاب کننده ها، انتظارت و خواسته ها و ایده هایی را به همراه خواهند داشت، که خود سرمایه است .

به گزارش گلستان ما ؛ تولید ملی یکی از ارکان رشد اقتصاد جامعه است. اگر توان تولید ملی تقویت شود ، موجب رسیدن به خود کفایی و قطع وابستگی می گردد. کشوری که توان تولید علم و دانش و تولید داخلی خود را توسعه داده و آن را در چرخه ای از علم، دانش، دانشگاه و صنعت ترکیب و به روز رسانی نماید، قادر خواهد بود تا متناسب با نیاز روز خود تولید نموده و پاسخی مناسبی برای هر تهدید مرتبط ایجاد نماید.

بخشی از زنجیره رونق تولید ملی را مصرف کنندگان که در واقع همان انتخاب کنندگان کالا و خدمات داخلی هستند ، تشکیل می دهند. هر کدام از افراد جامعه به صورت فردی یا اجتماعی ، سازمان ها ، ارگان ها ، نهاد ها و رسانه ها و از همه مهمتر خانواده ها در رونق تولید داخلی نقش دارند و می توانند بستر ساز فرهنگ عمیق استفاده از تولیدات و محصولات داخلی باشند.

ضرورت توجه به توان تولید داخلی :

تولید ملی تنها، مشمول کالا نمی گردد و مشمول بخش عظیمی از خدمات نیز می باشد. فرهنگ حمایت از تولید ملی موجب ارتقای توان تولیدی و صنعتی شده و حمایت ، خرید و انتخاب محصولات و خدمات داخلی موجب گردش اقتصادی و رونق و شکوفایی اقتصاد نیز می گردد ، که در نهایت بنیان جامعه یعنی خانواده ها از آن بهره مند خواهند شد.

رشد اقتصاد یعنی رشد خانواده و این مهم بر هیچ فردی پنهان نیست و یقینا برای توسعه جامعه باید به تولید و اقتصاد توجه نمود. از آنجا که مصرف کنندگان (که بهتر است با عنوان انتخاب کننده اصلی از آن نام برد ) نقش اساسی در رونق تولید دارند باید به نقش آنها توجه نمود و در زنجیره تولید بخش را به بازخورد های دریافتی از آنان تخصیص داد.

همانگونه که در بالا اشاره شده، جامعه ای با توان تولید داخلی و بدون وابستگی باید بتواند ، کالا خدمات و محصولات مورد نیاز جامعه خود را تولید و آن را متناسب با خواست انتخاب کنندگان کالا و خدمات ، به روز رسانی نماید . در واقع چرخه فرهنگ حمایت از تولید بایستی کامل شده ، و صنعت تولیدی نیز به نیاز روز انتخاب کنندگان کالا و خدمات پاسخ مناسب و منطقی بدهد. لذا ضروری است تا نقش های مختلف را بررسی و در راستای رونق تولید گام برداریم . از آنجا که اشاره کردن به تمامی نقش ها در این گفتار نمی گنجد ، پیشنهاد هایی در رابطه با ایفای نقش کارکنان و کارمندان در رونق تولید داخلی می پردازیم ، چرا که کارکنان و کارمندان نیز بخشی از جامعه انتخاب کننده کالا و خدمات می باشند . هدف اصلی از این نوشتار ، استفاده از حداکثر توان تولید ملی شامل کالا و خدمات داخلی ، با در نظر داشتن نقش انتخاب کنندگان و نیاز آنها می باشد .

گام اول : از یک میز شروع کنید

با نگاهی به یک میز کار می توان ابزار محیط را مجموعه ای از کالاهای مختلف و خدمات می باشند به چند گروه تقسیم نمود . گروه اول ابزاری فیزیکی مانند تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ، نور ، ملزومات اداری ، میز ، صندلی و ... می باشند .

گروه دوم ، ابزاری روزمره و با استفاده بسیار زیاد می باشند که از آن جمله ، لوازم التحریر ، تجهیزات الکترونیکی محیط کار مانند چاپگر ، رایانه ، تلفن و نظیر آنها .

اگر چند دقیقه به این دسته بندی و کالا ها یا خدمات توجه و تامل نماییم ، متوجه خواهیم شده که چقدر در رونق تولید ملی بعنوان انتخاب کننده سهم داریم . چه سهمی از کالاهایی که استفاده می کنیم و یا نیاز داریم در داخل تولید می شود ؟ آیا محصولات غیر داخلی مورد استفاده ما مشابه داخلی دارد ؟ این سوال مهمی است که باید به آن توجه نمود و دوباره به آن اشاره می کنیم !

آیا محصولات غیر داخلی مورد استفاده ما مشابه داخلی دارد ؟

از همه مهمتر آیا مجموعه صنعتی و تولیدی به نیاز های به روز انتحاب کننده کالا و خدمات ، پاسخ مناسب و منطقی می دهد ؟

انتخاب کنندگان کالا و خدمات ، نقشی مهم در توسعه و به روز رسانی دارند و آنها مایه اصلی تغییرات و ذائقه های تولیدی هستند . البته کیفیت و خصوصیات کاربردی در انتخاب نقش دارد و برای آن نیز سازو کار ، استانداردها و مقایسه های ایجاد شود .

آیا محصولات مشابه داخلی را می شناسیم ؟

انتخاب کنندگان کالا و خدمات ، از کدام مسیر بایستی با محصولات داخلی و توان تولیدی کشور آشنا شوند ؟

بنابراین در اولین گام ، بعنوان انتخاب کننده کالا و خدمات ، با میزان سهم و نقش خود در این حوزه آشنا می شویم .

گام دوم : پیشنهاد دهنده باشید

استفاده از یک محصول بی کیفیت نارضایتی ایجاد می کند و انتخاب کننده را در سفارش مجدد دلسرد می نماید . اما این دلیل خوبی برای کاهش سهم خود در رونق تولید ملی نیست . تولید ، اقتصاد و جامعه آینده فردای فرزندان ما هستند . باید سازکارهای لازم برای تحقیق و توسعه و دریافت بازخورد های انتخاب کنندگان وجود داشته باشد . خصوصیات مورد نیاز ، کاربردهای لازم از کالای دلخواهتان را به بخش صنعت و تولید برسانید ، تا با ارتقای محصول و جلب رضایت انتخاب کنندگان ، چرخه تولید به روز تر شود . اگر نمونه مشابه داخلی برای کالاهای مورد انتخاب شما وجود دارد آنها را یافته و برای خرید پیشنهاد کنید . قطعا یک قدم کوچک از سوی شما برای تولید ، به قدمهای برزگی برای رونق آن تبدیل خواهند شد .

گام سوم : محدودیت های را به فرصت تبدیل کنید

در نگاه به نیمه پر ، باید نیمه خالی را هم دید . نیمه خالی ظرفیت و فرصت است . همان عبارت  معروف که تهید ها را باید به فرصت تبدیل نمود . با نگاهی دقیق تر به برخی از کالا و خدماتی خواهیم رسید که مشابه داخلی نداشته و شاید برای دسترسی به آن با محدودیت مواجه باشیم . محدودیت یک فرصت است . ما نقاط قوتی هم داریم که از جمله آن عبارتند از ، توان تولید علم ، دانشگاه ها و مراکز صنعتی و پژوهشی . جرقه اولیه ، یک ایده است . شاید شما بعنوان انتخاب کننده ایده دهنده بهتری از یک تولید کننده باشد . ایده ها توان بلقوه ای هستند که باید شکوفا شوند . ایده ها باید در اختیار دانشگاه ها و مراکز تولیدی قرار گرفته تا با پردازش به محصول تبدیل شده و جالی خالی که نیاز را با توان داخلی پر نمایند .

نتیجه گیری:

رونق تولید یک مسئله چند بعدی است، که بخشی از آن جامعه هدف بعنوان انتخاب کننده ها هستند. جامعه انتخاب کننده ها، انتظارت و خواسته ها و ایده هایی را به همراه خواهند داشت، که خود سرمایه است . هر کدام از ما در رونق تولید نقش داشته و سهم داریم . ابتدا باید سهم و نقش خود را پیدا کرده و در جهت افزایش آن گام برداریم . نگاه ما به اطراف ، منجر به یافتن محدودیت ها می گردد و در نتیجه می تواند به ایده ها دست یافت . گردآوری ، پردازش ایده ها ، و ترکیب دانشگاه و صنعت به محصول منتج می شود و هرگاه که چرخه تولید رونق داشته باشد اقتصاد شکوفا می گردد . اقتصاد شکوفا نیز به امید خدا، رشد جامعه و خانواده ها را متعالی می نماید .

نویسندگان: دامون شمالی و فرشید جمشیدی

انتهای پیام/