جایگاه روابط عمومی های استان را با آنچه که باید باشند خیلی دور است و این به دلایل مختلفی چون نگاه نادرست مدیران به این حوزه ، عدم توانمندی و دانش کافی کسانی که این سمت را دارند ، عدم درک صحیح از مسائل روز ، عدم ارتباط دوسویه با مردم و رسانه ، عدم ایجاد تعادل بین خواسته های مردم و عملکرد مدیر مربوط است .

به گزارش گلستان ما ؛ بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده ، جا دارد این روز را به همه کسانی که در این راه قلم و قدم زده اند تبریک بگویم .

اما آنچه که در چند روز گذشته در فضای استان در رابطه با روابط عمومی و ارتباطات و عمدتا از سوی برخی روابط عمومی ادارات استان قلمفرسایی شده با آنچه یک روابط عمومی باید باشد فاصله بسیاری دارد و می توان آن را نوعی بزرگنمایی یا خودبزرگ پنداری تصور کرد .

نکته اساسی اینست که روابط عمومی در معنای ذاتی خود با آنچه که ما امروز شاهدیم خیلی تفاوت دارد ، عمده مدیران روابط عمومی را در رده های پایین اداری می دانند و زمانی که می خواهند نیرویی را از اطراف خود برانند او را به روابط عمومی می فرستند  ، گویی که این مکان تبعیدگاه نیروهای اخراجی ، ضعیف و سفارشی است .

برخی مدیران ما چه در گذشته و چه حال از حضور رسانه در اطرافشان واهمه دارند و بیش از آنکه مطبوعات را دوست و همراه خود بپندارند ، او را مزاحم می بینند ، لذا افرادی را در روابط عمومی می گمارند که رابطه خوبی با رسانه ها نداشته یا توانایی برقراری ارتباط دوسویه را ندارند .

کافی است نگاهی به سایتهای ادارات استان بیندازیم که عموما از سوی مدیران روابط عمومی بروز می شوند ، برخی از آنها دو خط خبر هم نمی توانند بنویسند و در اطلاع رسانی عقیم و ناقص عمل می کنند .

البته برخی ادارات و مدیران نیز زرنگ بوده و در روابط عمومی خود از عناصر کارکرده حوزه رسانه بهره برده و توفیق زیادی داشته اند که می توان به میراث فرهنگی و گردشگری ، حمل و نقل و راهداری ، فرهنگ و ارشاد ، جهادکشاورزی و ... اشاره کرد .

یک نکته مهم تبعات منفی است که ممکن است در اثر ارتباط با مراجعین مربوطه از جمله خبرنگاران برای برخی روابط عمومی ها حادث شود ، یک آسیب شناسی در سالهای گذشته نشان می دهد که برخی روابط عمومی ها با توجه به سودی که در واگذاری آگهی ها به مطبوعات وجود دارد با برخی ها وارد معامله شده و پورسانت می گیرند هر چند ردپای برخی ارتباطات عاطفی را هم می‌توان در پس این موضوع دید ، البته با اجرای قانون توزیع عادلانه آگهی ها از سال گذشته این موضوع کمرنگ تر شده است .

در یک برآورد کلی جایگاه روابط عمومی های استان را با آنچه که باید باشند خیلی دور است و این به دلایل مختلفی چون نگاه نادرست مدیران به این حوزه ، عدم توانمندی و دانش کافی کسانی که این سمت را دارند ، عدم درک صحیح از مسائل روز ، عدم ارتباط دوسویه با مردم و رسانه ، عدم ایجاد تعادل بین خواسته های مردم و عملکرد مدیر مربوط است .

نویسنده : جواد عموزاد ، نایب رییس خانه مطبوعات استان گلستان

انتهای پیام /