مردم روزه دار شهرستان کلاله همچون سال های گذشته با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، به حمایت از مردم مظلوم فلسطین برخاستند.

IMG_9077.jpg

IMG_9079.jpg

IMG_9080.jpg

IMG_9081.jpg

IMG_9083.jpg

IMG_9084.jpg

IMG_9086.jpg

IMG_9087.jpg

IMG_9089.jpg

IMG_9091.jpg

IMG_9093.jpg

IMG_9095.jpg

IMG_9096.jpg

IMG_9097.jpg

IMG_9099.jpg

IMG_9101.jpg

IMG_9105.jpg

IMG_9106.jpg

IMG_9109.jpg

IMG_9119.jpg

IMG_9127.jpg

IMG_9138.jpg

IMG_9146.jpg

IMG_9147.jpg

IMG_9150.jpg

IMG_9153.jpg

IMG_9154.jpg

IMG_9160.jpg

IMG_9162.jpg

IMG_9169.jpg

IMG_9174.jpg

IMG_9177.jpg

IMG_9184.jpg

IMG_9185.jpg

IMG_9186.jpg

IMG_9190.jpg

IMG_9193.jpg

IMG_9195.jpg

IMG_9199.jpg

IMG_9201.jpg

IMG_9203.jpg

IMG_9204.jpg

IMG_9211.jpg

IMG_9214.jpg

IMG_9219.jpg

IMG_9221.jpg

IMG_9224.jpg

IMG_9225.jpg

IMG_9230.jpg

IMG_9232.jpg

IMG_9233.jpg

IMG_9237.jpg

IMG_9239.jpg

IMG_9241.jpg

IMG_9245.jpg

IMG_9248.jpg

IMG_9259.jpg

image_2019_5_31-1_27_50_918_YOC.jpg

image_2019_5_31-1_28_22_861_HWS.jpg

image_2019_5_31-1_28_33_72_1Jy.jpg

image_2019_5_31-1_28_46_622_Ned.jpg

image_2019_5_31-1_28_47_413_YhH.jpg

image_2019_5_31-1_28_5_558_4I0.jpg

image_2019_5_31-1_29_16_606_ujq.jpg

image_2019_5_31-1_29_27_590_9ex.jpg

image_2019_5_31-1_29_37_806_8B2.jpg

image_2019_5_31-1_29_50_574_6Yl.jpg

image_2019_5_31-1_29_7_806_XiO.jpg

image_2019_5_31-1_30_0_93_nic.jpg

انتهاي پيام/

پربحث ترین ها