به نظر می رسد معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان هم راه کاسبی از روش ترسیم دشمن فرضی را یاد گرفته و به همین بهانه می خواهد دهان منتقدان وضع موجود را ببندد .

به گزارش گلستان ما، وضع بدی که پیش آمده ، بیش از اینکه ناشی از فشار خارجی باشد ، منبعث از بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها ، انتصابات غیر تخصصی ، جناحی و باندی و تفکر لیبرال غربی است .

توقع دارید در حالیکه امید و اعتماد مردم زیر بی تدبیری ها ، له شده و مدیران دولتی بجای رسیدگی به معیشت مردم دنبال تامین ارز برای وارد کردن غذای سگ و گربه ، آب پنیر و سنگ پا هستند ، سخنرانان مراسمات مختلف از فضای گل و بلبل برای مردم بگویند .

گفتید اکنون مورد حملات همه جانبه دشمن قرار داریم در حالیکه چهل سال است از ابتدای انقلاب وقتی گفتیم " الله اکبر " یعنی خدا بزرگتر است ضد خدایان  و کدخداهای دنیا علیه ما علم جنگ برافراشتند پس دشمنی ها علیه مردم شریف ایران چیز تازه ای نیست .

همچنین شما از کی وحدت شناس شدید که ما نمی دانستیم ، تا آنجایی که ما از شما بیاد داریم هیچگاه در مواضع تان دنبال وحدت گروه های داخلی کشور نبودید ، مانند سال ۸۹ که به بهانه ساخت پارک موزه دفاع مقدس با رسانه های بیگانه همچون بی بی سی مصاحبه کردید .

یا اینکه سایت مرجع و پرمخاطب گلستان ما را به دلیل نگرش متفاوت با شما به مسائل روز ، سایت داعش خواندید ، در حالیکه بچه های زحمتکش این سایت در هشت سال اخیر و در سیل گلستان از شما و خبرگزاری وابسته تان بسیار بیشتر زحمت کشیدند و این را مردم ترکمن صحرا نیک می دانند .

سال گذشته که آقای تاجزاده به گلستان آمد و در علی آباد کتول از برنامه ریزی جهت تغییر نظام و فشار بر رهبری سخن گفت ، چرا آن موقع صدای تان در نیامد که وحدت داخل کشور را حفظ کنیم .

خدا از مناف هاشمی نگذرد که یک‌ فوق لیسانس معماری را که اندک دانش و بینشی از حوزه سیاست و امنیت ندارد را به عنوان معاون سیاسی امنیتی استانداری معرفی کرد .

مناف را که سیل گلستان برد اما بدبختی های مردم گلستان با انتصابات بدش ، همچنان ادامه دارد .

انتهای پیام/