راهپیمایی مردمی روز جهانی قدس همزمان با شهر‌ها و روستاهای کشور در گرگان آغاز و با شرکت روزه داران در نماز جمعه به پایان رسید.

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

Qhods 1

عکس از میرحسین پیری

انتهاي پيام/