مطالبه بحق مردم گلستان از دولت و وزارت کشور، انتخاب مدیری کارامد و با اولویت بومی که شناخت کامل از منابع، امکانات، فرهنگ و... آن داشته باشد، می باشد و دولتمندان باید برای تحقق این مطالبه مردم گلستان تدبیری بیندیشند و اقدامی کنند.

به گزارش گلستان ما، از گذشته هم میگفتند که محرومیت گلستان در زیر سبزه های طبیعتش پنهان است و همه به به ها و چه چه ها برای طبیعت بکر،دریا، جنگل، دشت و کویر و قومهای مختلف آن، در استان بوده است .که نمادی از کل ایران عزیز را دارد .

همین برجستگی طبیعی و انسانی موجب شد تا بجای اینکه استان گلستان در قیاس با سایر استان های کم برخوردار از رشد و پیشرفت کمتری بخود بگیرد و عملا در محرومیت تخصیص منابع توسعه ای و .... قرار گیرد .

مطالبه بحق مردم گلستان از دولت و وزارت کشور، انتخاب مدیری کارامد و با اولویت بومی که شناخت کامل از منابع، امکانات، فرهنگ و... آن داشته باشد، می باشد و دولتمندان باید برای تحقق این مطالبه مردم گلستان تدبیری بیندیشند و اقدامی کنند.

آیا عدم معرفی استاندار پس از 2 ماه و اندی خود دلیل متقنی بر محرومیت و کم توجهی مدیران ارشد دولت به این استان نمی باشد و تا کی مردم گلستان در اماها، اگرها و شایدها و بایدهای مدیریتی، دولت محترم، انهم در حساسترین زمان مورد نیاز به استانداری کارامد و با ارتباط با بدنه دولت در جهت پیگیری مطالبات مردم آسیب دیده در شهرهای خسارت دیده و بودجه و اعتبار دیدن قرار گیرند .

گلستانی که سرشار از منابع غنی نیروی انسانی کارامد، متخصص، متعهد و کاردان در دستگاههای مختلف اجرایی و برنامه ای و... در سطوح کشوری می باشند .

آیا امروز وقت آن هست که برای انتخاب مدیر ارشد استان در رایزنی و لابی گری دولتی ها و سیاسیون و... قرار گرفته و بیش از دو ماه استانی که در حساسترین زمان نیازمند به مدیریت کلان و تصمیم گیر و پیگیر می باشد هنوز استاندار معرفی نشده باشد و دنبال این و آن از این استان و آن حزب و گروه میچرخند و عملا به دنبال معامله گری سیاسی و گروهی و حزبی می باشند.

بی تردید نقش نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، که با گذشت بیش از دوماه هنوز در انتخاب استاندار به نتیجه نرسیده اند پر واضح و روشن است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این بزرگترین مطالبه مردم گلستان از منتخبین خود در مجلس شواری اسلامی است، لطفا در انتخاب استاندار مصالح مردم و استان گلستان لحاظ شود نه لابی گریهای حزبی و گروهی

وزیر محترم کشور .

معاون اول محترم رییس جمهور

گلستان پس از این همه مشکلات و خسارات وارده به زیر ساختها، کشاورزی، باغداری،و دامداری و....نیاز به کار جهادی با مدیری جهادی که شاخصه بومی گری و شناخت از ظرفیتها و آسیبها و حلقه وحدت بین اقوام و گروهها واندیشه ها باشد دارد .

دیگر گلستان را مرکزی برای بازآموزی مدیران نو اموز برای کسب تجارب مدیریتی قرار ندهید که عامل اصلی رشد و توسعه نیافتگی استان بوده و میباشد .

گلستان را دریابید که برای تحقق خواستهای مردم استان نیاز به عزمی جهادی و همت عالی و پشتیبانی همه جانبه دستگاهها و مدیران ارشد دولتی دارد ..
بیش از این گلستان را معطل معرفی استاندار نکنید .


یاد داشتی از عبدالرسول جوادی بالاجاده