رئیس کمیسیون فرهنگی شوراهای استان گلستان در یک پست اینستاگرامی در یک دهن کجی آشکار به خطوط قرمز نظام از سران فتنه حمایت کرد .

photo 2019 03 03 15 36 10

انتهای پیام /