ساخت و سازهای انبوه و گسترده و با وزن بسیار بالای چند طبقه ای در مناطق شیب دار و خاك‌هایی جنگلی و كوهستانی و حریم رودخانه ها، وجود چشمه های كوچك و بزرگ در طرفین جاده منتهی به زیارت که در فروردین ماه امسال ده ها هکتار را درگیر لغزش نمود کاملا احساس می شود که با وجود عوامل پیشین به بزرگترین و مهمترین چالش و بحران بالقوه امنیت زیست محیطی گرگان مبدل شده است.

ای کاش رئیس کل دادگستری اگر می خواست در دفاع از خبرنگاران سخنی براند از یک خبرنگار یا رسانه با مجوز و بااعتبار سخن می راند تا سخنش بیشتر به جان بنشیند و حمایتش از رسانه ها ملموس تر و باورپذیر باشد .

در مراسم روز خبرنگار استان گلستان که روز 17 مرداد در هتل آذین گرگان برگزار شد یک حرکت و اقدام فتنه گرانه ای خارج از برنامه زمانبندی و کنترل مسئولین برگزاری رخ داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان گفت : به سایت گلستان ما گهگاهی سرک می کشم و مطالب و اخبار آن را دنبال می کنم و از حساسیتی که نسبت به مسائل استان دارید و زحمتی که می کشید تشکر می کنم.